Veiligheidsmanagement

Als bedrijf heeft u het beste voor met uw medewerkers. Iedereen 's avonds weer gezond naar huis, en met gemak naar het pensioen. Een goed veiligheidsmanagementsysteem kan u daarbij helpen om de belangrijkste zaken eenvoudig en duidelijk te regelen.

FISHMILL SAFETY wil u graag ondersteunen, door het in kaart brengen van risico's en door samen oplossingen voor de gevaren te vinden. En door die oplossingen vervolgens goed vast te spijkeren in heldere afspraken en procedures.

Wij doen:

  • Branchegerichte RI&E's voor een betaalbaar tarief
  • Werkplek- en bouwplaatsinspecties
  • Veiligheids- en beveiligingsaudits (Safety & Vulnerability Risk Audits)
  • Audits op uw veiligheidsmanagementsysteem